Duyurular

Periyodik Denetim Yetkisi Askıya Alınanların Listesi

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 14/A maddesinin 4. ve 5. fıkralarındaki metni aşağıda anlam kaybı olmadan değiştirdim:

“(4) Birinci, ikinci veya üçüncü fıkra kapsamındaki hükümlere uymayan bireylerin yetkileri, üç yıl süreyle askıya alınır. Yetkisi askıya alınan bireylerin isimleri Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. Askı süresinin sonunda, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden başvuru yapılması gerekmektedir. Muayene kuruluşlarına ait olarak tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili bilgi, TÜRKAK’a iletilir.

(5) Yetkilendirilmemiş kişiler tarafından yapılan periyodik kontroller geçerli değildir. Bu kişilerin isimleri Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanır. Bu kişilerin yetki başvuruları on yıl süreyle askıya alınır. Ayrıca, bu bireyler hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulur.”

Bu maddeler kapsamındaki duyurular Bakanlığımızın resmi internet sitesi olan https://isekipmanlari.csgb.gov.tr/ üzerinden gerçekleştirilmektedir. Periyodik Kontrol Yetkisi Askıya Alınanların Listesine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.