Duyurular

KKDİK Yönetmeliği Güncellendi

Türkiye’de kimyasal yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı! Yapılan güncellemeler arasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ithal edilen maddeler ve savunma amaçlı imal veya ithal edilen maddelerin kaydına dair önemli bir düzenleme bulunmaktadır. Yönetmeliğin 2. maddesinde yapılan değişiklikle, bu kimyasalların kaydı ve değerlendirmesi özel bir kategoride ele alınacaktır.

Veri Paylaşımında Yeni Dönem

Yönetmeliğin 12. maddesine eklenen bir fıkra ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalar neticesinde lider seçimi ile veri ve maliyet paylaşımını içeren ortak kayıt sürecine ilişkin hususlar da belirlenmiştir.

Süre Uzatıldı: İşte Yeni Tarihler

Yönetmeliğin 24. ve 25. maddelerinde yapılan değişiklikle, kimyasal maddelerin kaydı ve değerlendirmesi için belirlenen tarihler uzatılmıştır. Artık, 31 Aralık 2030 tarihine kadar süre verilen bu süreç, firmalara daha fazla hazırlık yapma olanağı tanıyacaktır.

Aynı yönetmeliğin 39. maddesinde de önemli değişikliklere gidilmiştir. Buna göre, Bakanlık karar taslağını belirli bilgi gerekliliklerini yerine getirmek üzere test tekliflerini içeren ve tonaj miktarına bağlı olarak belirlenmiş son tarihlere kadar alınmış kayıt dosyaları için hazırlayacaktır.

Yeni Düzenlemelerle İlgili Esaslar Belirlendi Yönetmeliğe eklenen 65/A maddesi ile kimyasal kayıtlar ve verilerin temini ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecektir. Bu düzenleme, sektörde standart bir yaklaşımı desteklemeyi amaçlayarak şeffaflığı ve tutarlılığı artırmayı hedeflemektedir.

Yönetmeliğin Geçici Maddelerinde Değişiklikler Yönetmeliğin geçici maddelerinde yapılan değişiklikler kapsamında, 31 Aralık 2026’ya kadar süre verilen maddeler arasında yıllık 1000 ton ve üzeri miktarda kimyasal madde üreten firmalar öne çıkmaktadır.

Tüm bu değişiklikler ışığında, yeni yönetmelik 24 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girecek ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yürütülecektir.