Haberler

İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında ASO’nun (Ankara Sanayi Odası) Çağrısı


ASO’da imalat sektöründeki çalışma koşullarının ele alındığı bir toplantı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan ASO Başkanı Seyit Ardıç, imalat sektöründeki çalışma koşulları, çalışanların mali hakları ve alternatif iş alanlarına yönelik önemli konuları içeren bir çalışma grubu kurma kararı alındığını açıkladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen “Çalışma Koşullarına ve Çalışma Ortamına Yönelik Farkındalık Artırma Bilgilendirme Toplantısı,” Oda Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Başkan Ardıç, iş hayatında karşılaşılan önemli sorunların başında kayıt dışı istihdamın geldiğini vurgulayarak, “Ülkemizde kayıt dışı istihdam oranı, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında yüzde 31 ile oldukça yüksek seviyede bulunuyor. Düşük maliyetle işgücü sağlamaya çalışan işverenler, kayıt dışı istihdamla rekabet avantajı elde etmeye çalışıyor ancak bu durum ekonomik dengeleri bozuyor” şeklinde konuştu.

Ardıç, devletin denetim mekanizmalarını güçlendirmesinin kayıt dışı istihdamla mücadelede etkili olacağını belirterek, “Vergi kaçakçılığı ve sosyal güvenlik ihlalleri konusunda ciddi yaptırımlar uygulanması, işverenleri resmi kayıtlara geçmeyi teşvik edebilir” dedi.

ASO Başkanı, engelli çalıştırma, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma ve avukat istihdamı gibi birçok yükümlülüğün esnetilmesini talep etti.

Ardıç, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin arttığını ve yapılan düzenlemelerle iş kazaları ve meslek hastalıklarının azalacağını öngördüklerini belirterek, “Ancak özellikle iş kazalarında iş sahibi, yüklenici ve taşeron arasındaki müşterek müteselsil sorumluluğun gözden geçirilmesi iş dünyası için zorunluluk taşımaktadır. ASO olarak, imalat sektöründeki çalışma koşulları, çalışanların mali hakları ve alternatif iş alanlarına göre iş gücü tercihleri konularında ilgili kurumlarla birlikte çalışma grubu kurma kararı aldık. Çalışmalar sonrasında şubat ayı sonuna kadar bir rapor hazırlanması planlanmaktadır. Çalışma grubunda Bakanlığınızın temsilcilerini de görmek bizi memnun edecektir” dedi.