Duyurular

Eğitim Kurumları ve Katılımcılar İçin Önemli Duyuru: Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Yapılan Güncellemeler Hakkında

Bilinmelidir ki, COVID-19 sonrasında 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e “Salgın hastalık ve doğal afet gibi zorlayıcı sebepler nedeniyle eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar verme yetkisi Bakanlık tarafından kullanılabilir. Bu karar ISG-KATİP üzerinden duyurulur.” hükmü eklenmiş ve alınan onay ile iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimlerinin teorik kısımları uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilmesine karar verilmişti.

Ancak, eğitimlerin teorik kısımlarının uzaktan verilme uygulaması 10.11.2023 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Bu değişiklik, 11.11.2023 tarihi ve sonrasında onaylanan eğitimler için geçerli olup, eğitimlerin teorik aşamalarının COVID-19 öncesindeki gibi, anılan Yönetmeliklerde belirtilen “…Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.” hükmüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi önemle rica edilmektedir.