Duyurular

COVID-19 Salgını Dolayısıyla Uygulanan Uzaktan Eğitimde Ortaya Çıkan Değişiklikler Hakkında


25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile 01/10/2017 tarihli ve 30197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ kapsamında, iş ekipmanlarının periyodik kontrol temel eğitimlerindeki düzenleme, 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına ilişkin Tebliğ çerçevesinde asbest söküm uzmanlığı eğitimlerinde COVID-19 pandemi sürecinde alınan izin kaldırılmıştır. 10/11/2023 itibariyle periyodik kontrol temel eğitimleri ile asbest söküm uzmanlığı eğitimleri uzaktan verilme usulüne son verilmiş ve eğitimlerin yüz yüze uygulanması kararı alınmıştır.