Haberler

Çocuk İşçiliği ve MESEM Projelerindeki İhmal: Çocukların Hayatları Riske Atılıyor

CHP, çocuk işçiliği ve iş cinayetleri gibi konuları ele alarak MESEM projesi kapsamında çalışan çocukların maruz kaldığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla TBMM Başkanlığı’na iki ayrı meclis araştırma önergesi sundu. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, MESEM’lerin öğrencilerin meslek öğrenmelerini vaat ettiği gibi gerçekleştiremediğini, aksine ağır koşullarda çalıştırılarak hak ihlallerine maruz bırakıldıklarını belirtti. Önergesinde, MESEM’lerin genç işsizliğini azaltma amacını yerine getiremediğini ve işverenlere ücretsiz ara eleman sağlama kurumu haline geldiğini ifade etti. Ayrıca, çocuk emeğinin sömürüldüğü bir düzenin kurulduğuna vurgu yaptı.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise önergesinde birçok işletmenin MESEM kapsamında öğrencileri mesai dışında kayıt dışı ücretlerle veya ücretsiz istihdam ettiğini belirtti. Bazı MESEM’lerde ise aynı ilde yaşamayan insanların dahi öğrenci olarak kayıt edildiği ve akrabalık ilişkileri aracılığıyla para elde edildiği iddialarına yer verdi.

Önergelerde, MESEM projesi kapsamında çalışan çocukların iş yerlerinde yaşadığı sorunların araştırılması ve çözüm yollarının üretilmesi çağrısında bulunuldu. Denetim eksikliği nedeniyle çocuk işçiliği alanında yaşanan sorunlara dikkat çekilerek, iş kazaları sonucu hayatını kaybeden çocukların örnekleri üzerinden sorunun boyutlarına vurgu yapıldı. Ayrıca, özellikle çocukların tehlikeli işlerde çalıştırılması sonucunda iş cinayetlerinin arttığına ve çocuk işçiliğinin derin yoksullukla bağlantılı olduğuna vurgu yapıldı.