Sınavlar

05 Mayıs 2024 Tarihinde yapılacak 2024-İSG/1 Sınav Duyurusu


05 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2024-İSG/1 SINAV DUYURUSU

2024-İSG/1 sınavına katılmak isteyen adaylar için önemli duyurular aşağıda yer almaktadır. Lütfen başvuru süreçleri ve tarihlerini dikkatlice inceleyiniz.

Başvuru Süreci:

 • 2024-İSG/1 sınav başvuruları İSG-KATİP üzerinden alınacaktır. Adayların başvuru oluşturmadan önce bu duyuruyu dikkatle incelemeleri önemlidir.

ÖSYM Başvuru:

 • Genel Müdürlüğümüzce uygun görülen adaylar, 05 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak sınava katılabilmeleri için, ÖSYM sınav takviminde belirtilen tarihler arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla başvurularını yapmalıdırlar.

İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi Adayları İçin Tarihler:

 • İlk defa eğitim alarak İSG uzmanlığı ve işyeri hekimliği sınavına katılacak adaylar için önemli tarihler aşağıdaki gibidir:
  • Eğitim kurumlarının program giriş tarihi: En geç 06 Şubat 2024 saat 23:59
  • Eğitim programı başlangıç tarihi: En geç 10 Şubat 2024
  • Teorik eğitim bitiş tarihi: En geç 10 Mart 2024
  • Uygulamalı eğitim bitiş tarihi: En geç 15 Mart 2024 saat 23:59
  • Program bitiş tarihi: En geç 15 Mart 2024 saat 23:59
 • Uygulamalı eğitimlerin tamamlanması için staj yapılan işyerinin İSG-KATİP üzerinden bildirilmiş ve ilgili İSG profesyoneli ile staj yapılan işyerinin e-bildirge kullanıcısı tarafından en geç 15 Mart 2024 saat 23:59’a kadar onaylanmış olması gerekmektedir.
 • 15 Mart 2024 tarihinden sonra eğitimini tamamlayan adaylar 05 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir.

Diğer Sağlık Personeli Adayları İçin Tarihler:

 • İlk defa eğitim alarak diğer sağlık personeli sınavına katılacak adaylar için önemli tarihler aşağıdaki gibidir:
  • Eğitim kurumlarının program giriş tarihi: En geç 25 Şubat 2024 saat 23:59
  • Eğitim programı başlangıç tarihi: En geç 29 Şubat 2024
  • Program bitiş tarihi: En geç 15 Mart 2024 saat 23:59
 • Mezuniyet bilgilerinde eksiklik bulunan adayların 23 Şubat 2024 saat 18:00’e kadar İSG KATİP üzerinden eksiksiz şekilde bildirim yapmaları gerekmektedir.
 • 15 Mart 2024 tarihinden sonra eğitimini tamamlayan adaylar 05 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir.

Doğrudan İSG Uzmanlığı-İşyeri Hekimliği Sınavına Katılacak Adaylar:

 • Yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim almadan doğrudan sınava katılma hakkı olan adayların tarih ve başvuru süreçleri şu şekildedir:
  • Başvuru son tarihi: En geç 15 Mart 2024 saat 23:59
  • Diploması YÖKSİS’te kayıtlı olmayan adayların başvuru öncesinde diplomalarını YÖKSİS’e kaydettirmeleri gerekmektedir.
 • Başvurular İSG-KATİP tarafından otomatik olarak değerlendirilecek olup, başvurularını tamamlayan adayların durumu “Başvuru Onaylandı” şeklinde olmalıdır.

Daha Önceki Sınavlara Katılan Adaylar:

 • Doğrudan İSG uzmanlığı-işyeri hekimliği sınav türünde daha önceki sınavlara katılmaya hak kazanan adayların durumlarını kontrol etmeleri ve başvurularını tekrar oluşturmamaları gerekmektedir.

Lütfen tüm bilgileri dikkatlice inceleyerek başvuru sürecinizi tamamlayınız. Başvuru durumu “Başvuru Onaylandı” olan adayların isimleri ÖSYM’ye bildirilecektir.